top of page

CONTENT

“My crown is called content,
a crown that seldom kings enjoy”

William Shakespare

ProefLab Wageningen? Hier wonen wij. In een monumentaal pand uit 1932. Dat voor Wageningen UR werd gebouwd als  Landbouwscheikunde Laboratorium. Waar proeven werden gedaan om de voedselproductie te optimaliseren. Nu is ProefLab Wageningen een inspiratiebron voor "Proeven van Nu". Ik breng kennis, mensen en plekken samen om op een nieuwe manier te oogsten. In de wereld van Agro-Food. Als voormalig Citymarketeer van Ede heb ik een groot netwerk, kennis en ervaring in Food

CREATIVITY

"Creativity is piercing the mundane to find the marvelous"

Bill Moyers

bottom of page