top of page

Marieke Laméris, Proeflab Wageningen richt zich op:

Aanjagen, verbinden en realiseren:

 1. Marketing, merkactivatie, communicatie en events rondom AgroFood

 2. Foodtours & Pop-up locatie ProefLab Wageningen

 3. Citymarketing / Placemaking

 4. Projectmanagement

   

ad 1. Marketing, merkactivitatie, communicatie en events  rondom AgroFood 
Voor strategie ontwikkelen, projectmanagement tot en met het hands-on uitvoeren van marketingcommunicatieplannen kan je bij mij terecht.

Waarom op snijvlak van Agrofood, cultuur en (vrijetijds)economie? Hier zit mijn netwerk en ik interesseer me in de vraagstukken die hier momenteel spelen. Ik wil een bijdrage leveren om deze sectoren robuuster, innovatiever en creatiever te maken.

 • Voedseltransitie: hoe zorgen we voor dat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel, met oog voor de producent en omgeving.

 • Cultuur: hoe zorgen we ervoor dat Cultuur levend blijft en ook meer verbonden raakt met de (lokale) economie.

 • Hoe zorgen we dat onze vrijetijdseconomie vitaler wordt? Door in te spelen en verbinding te maken met het lokale DNA, ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs. En door in te spelen op de kansen en ontwikkelingen die wereldwijd spelen, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de Global Sustainable Development Goals.

ad 2. Proeflab Wageningen Pop-up locatie & Food inspiratie tours

Voor Presentaties, inspiratie meetings of workshops.

Ik breng graag professionals bij elkaar. Mensen die vanuit uiteenlopende disciplines betrokken zijn rondom voedsel. Van Fooddesigner, start-up, wetenschapper, beleidsmaker tot en met chef en boer.
In uitzonderlijke gevallen stel ik ons huis - een voormalig landbouwscheikunde lab van de WUR  (1932) beschikbaar voor een bijeenkomst. Is het Proeflab niet beschikbaar, dan kan ik de meeting op een andere locatie mogelijk maken.

Je kan het inzetten als lab van nu om "proeven te doen van nu". Huidige voedselvraagstukken vragen om samenwerking vanuit verschillende "bloedgroepen". Al die mensen met verschillende achtergronden kunnen hier samenkomen om vanuit een locatie met een verhaal te werken aan voedselvraagstukken.

Of wil je dé voedsel makers, wetenschappers uit deze regio op hun eigen locatie ontmoeten? Ik organiseer daarvoor tours op maat.

En... heel af en toe organiseren we zelf een pop-up avond en doen we mee met Restaurantday of organiseren een huiskamer concertje. En dit is gewoon een hobby van ons. Wil je op de hoogte worden gehouden van deze events': stuur een mail naar marieke.lameris@proeflabwageningen.nl

ad 3. Placemaking / citymarketing

Als lid van de programmaraad van het netwerk citymarketing schreef ik deze blog begin februari 2021, "Hoe voeg je als een citymarketeer juist nu waarde toe?
 

Gebieden en initiatieven versterken. Ik kan zorgen dat er reuring komt, verbinden met het lokale DNA en mensen raken in het hoofd en hart. Hierdoor ontstaat er beweging en innovatie. Een vliegwiel gaat draaien. Zodat we sámen werken aan een goed leef- en vestigingsklimaat.

In de periode 2008-2018 heb ik Edemarketing opgezet en invulling gegeven, was actief lid van de landelijke vereniging van Citymarketing en ben nog steeds lid van de adviesraad van citymarketing Nederland.
 

Concrete vraagstukken kunnen zijn:

 • Strategie ontwikkelen passend bij identiteit, imago en ambitie

 • Workshop en inspiratie sessies

 • Positionering en hoe kom ik met mijn merk tot in de haarvaten van mijn organisatie en/ of gebied

 • Strategie vertalen naar effectieve en creatieve uitvoeringsplannen

 • Verbinding en draagvlak creëren bij alle stakeholders

ad 4. Projectmanagement

Projecten opzetten, realiseren, samen met een team. Ik kan deze rol tijdelijk op me nemen. Ik heb ruim 25 jaar ervaring met het opzetten en realiseren van projecten, en vervul daarbij regelmatig de rol als projectmanager.

bottom of page