top of page
proeflab_logo_def-01.jpg

ProefLab Wageningen? Hier wonen wij, in een voormalig   Landbouwscheikunde Lab van Wageningen University & Research. Hier werden proeven gedaan om de voedselproductie te optimaliseren. Nu is ProefLab Wageningen een inspiratiebron voor mijn werk. Voedselvraagstukken van nu vragen om een multidisciplinaire aanpak. Ik breng mensen vanuit allerlei 'bloedgroepen' samen voor "Proeven van Nu". Dat levert nieuwe inzichten, netwerken, vernieuwing op projecten en new business op.

bottom of page